Verslas

Investicijų politika

Pagrindinis Armėnijos investicijų politikos tikslas yra kurti palankią investicinę ir verslo aplinką, didinti reguliacinės aplinkos skaidrumą, atskleisti šalies konkurencinius pranašumus, skatinti investicijų dydį, plėtoti rinkos infrastruktūrą, kurti aukštos kokybės ir gerai apmokamas darbo vietas, plėtoti žmogiškąjį kapitalą ir, remiantis visais šiais principais, užtikrinti tvarų ekonomikos augimą bei gyventojų gerovę.

Armėnijos Respublika laikosi „atvirų durų“ politikos užsienio investicijų srityje ir turi vienas atviriausių investavimo sąlygų iš NVS šalių.

Užsienio investuotojus Armėnijoje gina „Užsienio investicijų“ įstatymas.

Kad sukurtų palankias investavimo sąlygas ir verslo aplinką užsienio investuotojams, Armėnijos Vyriausybė vykdo visapusiškas verslo aplinkos reformas.

Šiandien Armėnija yra vadinama galimybių šalimi, galinčia pasigirti puikaus išsilavinimo, darbščiu žmogiškuoju kapitalu ir įvairiais bendradarbiavimo su kitomis valstybėmis modeliais.

Armėnija gali tapti unikaliu tiltu tarp Europos Sąjungos ir Eurazijos ekonominės sąjungos narių, akcentuojant narystę Eurazijos ekonominėje sąjungoje ir iš to kylančias galimybes bei ekonominio bendradarbiavimo su Europos Sąjunga galimybę, įskaitant BLS + bendrąją lengvatų sistemą. Bendrosios lengvatų sistemos privalumais Armėnija džiaugiasi kartu su Kanada, Šveicarija, Japonija, Norvegija ir JAV.

Per visą savo istoriją Armėnija egzistavo kelių tarp Rytų ir Vakarų kryžkelėje, todėl armėnų tauta buvo žinoma tiek Europoje, tiek Azijoje.

Šiandien Armėnija, galėdama pasiūlyti tradicinį armėnų svetingumą ir patogų apgyvendinimą verslininkams bei jų šeimoms, suvienydama vakarų ir rytų tautų mentalitetą bei gyvenimo būdą, yra pasirengusi tapti tarptautinės verslo bendruomenės centru.

Verslo sąlygos Armėnijoje

Pagrindiniai Armėnijos valstybinės politikos investicijų srityje tikslai – investicinės aplinkos gerinimas, teisinės bazės tobulinimas ir investicijų į Armėnijos Respublikos ekonomiką, įskaitant tiesiogines užsienio investicijas (toliau – TUI), pritraukimas.

Pagrindinis Armėnijos investicijų politikos tikslas – sukurti palankią investicinę ir verslo aplinką, didinti reguliacinės aplinkos skaidrumą, išryškinti šalies konkurencinius pranašumus, auginti investicijas, plėtoti rinkos infrastruktūrą, kurti aukštos kokybės ir gerai apmokamas darbo vietas, investuoti į žmogiškąjį kapitalą bei, remiantis visais šiais principais, užtikrinti tvarų ekonomikos augimą ir kurti gyventojų gerovę. Visa tai atsispindi ir Armėnijos 2014–2025 m. plėtros strategijos prioritetuose. 2015 m. spalio 8 d. priimta Armėnijos Respublikos investicijų politikos koncepcija ir veiklos tvarkaraštis pateiks sprendimus pagrindiniams tikslams siekti.

Armėnijos Respublikos Vyriausybė laikysis „atvirų durų“ politikos principų, investicinės veiklos liberalizavimo, nacionalinio ir palankiausio požiūrio į užsienio investuotojus, tinkamos investuotojų apsaugos ir kitos pažangios tarptautinės praktikos principų.

Pagrindinis teisės aktas, reglamentuojantis Armėnijos investicijų sektorių, yra „Užsienio investicijų“ įstatymas, priimtas 1994 metais.

Paskatos

Armėnijos Vyriausybė įgyvendina visapusiškas verslo aplinkos reformas, taip sukurdama palankias investavimo ir verslo galimybes užsienio investuotojams.

Siekdama skatinti ir remti užsienio investuotojus bei verslininkus, sudaryti palankias sąlygas jų veiklai, Armėnijos Vyriausybė siūlo platų paramos priemonių rinkinį.

AR ekonominės plėtros ir investicijų ministerija, bendradarbiaudama su Armėnijos plėtros fondu, atidarė naują investiciniams projektams skirtą platformą – www.investmentprojects.am. Tinklalapiu tikimasi skatinti investicijų į Armėnijos Respubliką pritraukimą, potencialiems investuotojams pristatyti esamus projektus ir prisidėti prie investicinių projektų valstybėje įgyvendinimo.

Mieli lankytojai, žemiau pateikiame informaciją apie investicinę aplinką Armėnijos Respublikoje.