Užsienio politika

Armėnijos Respublikos užsienio politika siekia stiprinti šalies išorinį saugumą, palaikyti šalies plėtrai palankias išorines sąlygas, pristatyti Armėnijos padėtį tarptautinėje arenoje, didinti Armėnijos ir jos piliečių interesų apsaugą užsienyje, gilinti įsitraukimą į tarptautines organizacijas ir procesus, stiprinti bendradarbiavimą su draugiškomis ir partneriškomis šalimis, taip pat – spręsti kylančias regionines problemas ir skati bendradarbiavimui palankią atmosferą.

Vienas iš Armėnijos užsienio politikos tikslų – užtikrinti, kad tarptautinė bendruomenė gerai suprastų Armėnijos padėtį ir požiūrį, taip pat – teikti paramą.

Vienas pagrindinių užsienio politikos uždavinių yra surasti taikų ir sąžiningą ginčo dėl Kalnų Karabacho sprendimą, pagrįstą Artsakho žmonių apsisprendimu.

Kalnų Karabacho konflikto sprendimas bus grindžiamas šiais principais:

  • Kalnų Karabacho žmonių apsisprendimo teise;
  • Kalnų Karabacho Respublika turėtų nenutraukti sausumos ryšių su Armėnija, Armėnijos jurisdikcijos dalyje;
  • Kalnų Karabacho Respublikos saugumas turi būti garantuojamas tarptautiniu mastu.

Susitarimas tarp visų Karabacho konflikto šalių turėtų apimti visų problemų sprendimus ir įtraukti mechanizmus, kurie užtikrintų priimtų sprendimų įgyvendinimą.

Armėnija, remdamasi tradiciniais draugiškais abiejų tautų santykiais, nuosekliai stiprina ir gilina ypatingus partnerystės ryšius su Rusija.

Armėnijai ypač svarbu plėsti ir gilinti draugišką partnerystę ir stiprinti bendradarbiavimą su JAV.

Vienas iš Armėnijos užsienio politikos prioritetų – integruotis į Europos šeimą, priimant bendras vertybes ir įsipareigojimus, nurodomus bendradarbiavimo su Europos struktūromis ir organizacijomis sistemos.

Armėnija daug dėmesio skiria draugiškiems santykiams su kaimynais vystyti: siekia užmegzti ir palaiko santykius, paremtus atviromis sienomis bei partneryste, nuolatiniu pasirengimu vesti abipusiškai naudingą dialogą.