Garbės konsulas

Karapetas Babajanas – Armėnijos garbės konsulas Lietuvoje, šias pareigas einantis nuo 2020 metų vasario mėn. Lietuvoje K. Babajanas gyvena beveik 4 dešimtmečius.

Ilgas ir ryškus Armėnijos garbės konsulo Lietuvoje karjeros kelias vystėsi medicinos srityje. Ponas Babajanas – chirurgas-onkologas, laikomas ir vienu lazerinės chirurgijos pradininkų Lietuvoje. Onkologijos ir lazerinės chirurgijos srityse ponas Babajanas turi sukaupęs 30 metų patirties. Būdamas aktyvus profesijos atstovas, jis įkūrė Lietuvos lazerinės medicinos draugiją, kurios prezidentu buvo 2002–2007 m. K. Babajanas taip pat užima Baltijos šalių lazerinės medicinos draugijos prezidento pareigas bei yra daugelio tarptautinių medicinos srities organizacijų narys.

Babajanas yra sukaupęs reikšmingos patirties kuriant ir vystant naujus medicinos verslus. 2001 m. jis įkūrė Odos ir lazerinės chirurgijos kliniką, o 2005 m. įsteigė iki šiol sėkmingai veikiančias klinikas – „Medicinos strategiją“ bei „GK Kliniką“. Medicinos klinikų tinklą K. Babajanas kūrė ir vystė Lietuvoje bei Baltarusijoje.

Ponas Babajanas išsilavinimą įgijo Lietuvoje – 1989 m. baigė Kauno medicinos akademiją (dabar – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas), gydomosios medicinos fakultetą. Armėnijos garbės konsulas laisvai kalba armėnų, lietuvių, rusų ir anglų kalbomis.

Tapęs Armėnijos garbės konsulu Lietuvoje, K. Babajanas sieks vystyti abiejų šalių bendradarbiavimą, skatinti kultūrinius ryšius ir stiprinti Armėnijos įvaizdį.

„Stengsiuosi aktyviai atstovauti Armėniją, kuo geriau pristatyti jos poziciją, atskleisti galimybes ir prisidėti stiprinant šalies įvaizdį. Daug dėmesio skirsiu prekybiniams ir komerciniams ryšiams bei draugiškiems santykiams tarp Armėnijos ir Lietuvos plėtoti.“, – kalbėjo K. Babajanas.