Bibliotekoje garbūs svečiai klausėsi armėnų vienuolio giedojimų

Nuo 2021 m. popiežiaus Pranciškaus dekretu vasario 27-oji švenčiama kaip Šv. Grigoro Narekatsi atminimo diena. Šiemet ši diena buvo paminėta pirmadienį Lietuvos Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje – čia pristatyta „Sielvartinga giedojimų knyga“, kurią X amžiuje sukūrė armėnų vienuolis, poetas Šv. Grigoras Narekatsi.

Renginyje dalyvavo Armėnijos Respublikos Garbės Konsulas Vilniuje ir Kaune Karapetas Babajanas, Armėnijos Bažnyčios Vyskupas Baltijos šalims Vardanas, M.Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius Renaldas Gudauskas, aktoriai Aldona Janušauskaitė, Vladas Bagdonas, Vytautas Rumšas. Koncertavo Saulius Petreikis, Donatas Petreikis ir Daumantas Slipkus.

Grigoro Narekatsi „Sielvartingų giedojimų knygą“ dar 1999 metais išleido „Vaga“, pernai knygą perleido leidykla „Odilė“. Įdomu tai, kad „Sielvartingų giedojimų knygą“ išvertė šviesaus atminimo poetas Sigitas Geda.  „Šis G.Narekatsi kūrinys, kurį pradėjau versti 1985 metais, buvo taikomas į „Pasaulinės literatūros bibliotekos“ tomą „Senovės Rytų poezija“, – prieš porą dešimtmečių „Lietuvos ryto“ korespondentui Ramūnui Gerbutavičiui yra sakęs S.Geda. –  Bet dėl įvairių priežasčių nepateko ir išgulėjo dešimtmetį. Versdamas G.Narekatsi susidūriau su begale citatų iš „Psalmių“, o man labai nepatiko ir netiko lietuviški „Psalmių“ vertimai.  Pamačiau, kad mūsų kanoniniai „Psalmių“ vertimai yra sunkiai suprantami šiuolaikiniam žmogui.  Taigi išverčiau ir „Psalmes“.

Ir „Psalmių“, ir G.Narekatsi kūrybos vertimai buvo bandymas sukurti dabartinę sakralinę kalbą, nes mes jos beveik neturėjom – buvo lenkiška ar vokiška sakralinė kalba. Žodžiu, norėjau patikrinti, ar apie dieviškus dalykus įmanoma kalbėti dabartine lietuvių kalba? Pasirodo įmanoma, nes vienas kunigas man sakė, kad geriausiai supranta mano verstas „Psalmes“.

„Sielvartingų giedojimų knygą“ X amžiuje sukūrė armėnų vienuolis, poetas ir mistikas šv. Grigoras Narekatsi (945–1003), arba šv. Grigalius Narekietis. Armėnams ši knyga jau Viduramžiais tapo šventa, Dievo įkvėpta, „antrąja Biblija“ – ji iki šiol laikoma tikru vaistu nuo sunkiausių ligų, nuo didžiausių sielos kančių ir susirgus dedama po pagalve. Tai armėnų ir krikščioniškosios literatūros šedevras, dažnai lyginamas su Šv. Augustino „Išpažinimais“. Šiandien „Sielvartingų giedojimų knyga“ pasaulyje skaitoma ir kaip įstabi metafizinė poezija, ir kaip stiprios mistinės galios maldynas. S.Gedos meistriškai išverstas, „Odilės“ kartu su audioknyga perleistas kūrinys ir Lietuvos skaitytojų gali būti atrastas kaip patikimas dvasinis vaistas nuo gyvenimo sumaišties pavargusioms sieloms. Juk G.Narekatsi savo maldomis sąmoningai siekė palengvinti žmonijos kančias, priartinti žmogų prie Dievo, o Dievą – prie žmogaus. Kartu „Sielvartingų giedojimų knyga“ – tai gili žmogaus sielos studija. Mat jos autorius buvo įsitikinęs, kad tik tyrinėdamas ir pažindamas save žmogus gali atrasti ir pažinti Dievą.

Iš armėnų kunigaikščių ir dvasininkų šeimos kilęs Grigoras beveik visą gyvenimą praleido Nareko vienuolyne, studijuodamas ir aiškindamas Šventąjį Raštą, Bažnyčios tėvų, graikų filosofų ir rašytojų knygas, aistringai ieškodamas asmeninio dialogo su Dievu ir stengdamasis prie Jo pakylėti žmoniją. G.Narekatsi yra pripažintas ne tik Armėnų apaštalinės Bažnyčios, bet ir Katalikų Bažnyčios šventuoju. 2015-aisiais popiežius Pranciškus suteikė jam ir Bažnyčios Mokytojo – doctor ecclesiae – vardą. Seniausias „Sielvartingų giedojimų knygos“ rankraštis mus pasiekė iš XII šimtmečio. Tik XVII amžiuje ši armėniška knyga pirmąkart buvo išspausdinta. Šiandien ji yra išėjusi anglų, rusų, arabų, persų, prancūzų, latvių, estų ir lietuvių kalbomis. Tačiau lietuviškas leidimas yra unikalus – jį vienintelį lydi režisieriaus Giedriaus Zubavičiaus parengta garsinė knyga, kurioje skaitytojai gali klausytis giedamas senąsias religines armėnų giesmes, paties Narekaci bei kitų kompozitorių sukurtą muziką, aktorių Vlado Bagdono, Vytauto Rumšo, Aldonos Bronislavos Dausienės skaitomas „Sielvartingų giedojimų knygos“ eiles. Leidinyje taip pat publikuojamos 1173 metų rankraštyje išlikusių unikalių miniatiūrų, vaizduojančių šv. Grigorą Narekatsi, kopijos.

Vienoje maldų šv. Grigoras Narekatsi sako:
„Tie, kur skaitys
Šituos prašymus ir maldas,
Graudingu balsu išgiedotas,
Senis, paauglys, jaunuolis arba mergaitė,
Viena iš tarnaičių, kurios meldžias su meile,

Tegaunie iš Tavęs, maloningo,
Savo dalį palaimos, nuodėmių atleidimo,
Teįsikuria nesuteptybėj, taurybėj,
Atkurdami Tavo paveikslą.“