Išleista „Sielvartingų giedojimų knyga“

Šią savaitę Lietuvoje išleistas ir oficliai pristatytas armėnų ir krikščioniškosios literatūros šedevras, vienuolio šv. Grigalius Narekietis kūrinys „Sielvartingų giedojimų knyga“. Armėnijos Garbės Konsulatas kartu su partneriais rėmė ir aktyviai prisidėjo prie knygos ir audioknygos išleidimo Lietuvoje.

 

„Sielvartingų giedojimų knygą“ X amžiuje sukūrė armėnų vienuolis, poetas ir mistikas šv. Grigoras Narekaci (945–1003), arba šv. Grigalius Narekietis. Armėnams ši knyga jau Viduramžiais tapo šventa, Dievo įkvėpta, „antrąja Biblija“ – ji iki šiol laikoma tikru vaistu nuo sunkiausių ligų, nuo didžiausių sielos kančių ir susirgus dedama po pagalve. Tai armėnų ir krikščioniškosios literatūros šedevras, dažnai lyginamas su Šv. Augustino „Išpažinimais“.

 

Šiandien „Sielvartingų giedojimų knyga“ pasaulyje skaitoma ir kaip įstabi metafizinė poezija, ir kaip stiprios mistinės galios maldynas. Sigito Gedos meistriškai išverstas, „Odilės“ kartu su audioknyga perleistas šis kūrinys ir Lietuvos skaitytojų gali būti atrastas kaip patikimas dvasinis vaistas nuo gyvenimo sumaišties pavargusioms sieloms. Juk Narekaci savo maldomis sąmoningai siekė palengvinti žmonijos kančias, priartinti žmogų prie Dievo, o Dievą – prie žmogaus. Kartu „Sielvartingų giedojimų knyga“ – tai gili žmogaus sielos studija. Mat jos autorius buvo įsitikinęs, kad tik tyrinėdamas ir pažindamas save žmogus gali atrasti ir pažinti Dievą.

 

Iš armėnų kunigaikščių ir dvasininkų šeimos kilęs Grigoras veik visą gyvenimą praleido Nareko vienuolyne, studijuodamas ir aiškindamas Šventąjį Raštą, Bažnyčios tėvų, graikų filosofų ir rašytojų knygas, aistringai ieškodamas asmeninio dialogo su Dievu ir stengdamasis prie Jo pakylėti žmoniją. Grigoras Narekaci yra pripažintas ne tik Armėnų apaštalinės Bažnyčios, bet ir Katalikų Bažnyčios šventuoju. 2015-aisiais popiežius Pranciškus suteikė jam ir Bažnyčios Mokytojo – doctor ecclesiae – vardą.

 

Seniausias „Sielvartingų giedojimų knygos“ rankraštis mus pasiekė iš XII šimtmečio. Tik XVII amžiuje ši armėniška knyga pirmąkart buvo išspausdinta. Šiandien ji yra išėjusi anglų, rusų, arabų, persų, prancūzų, latvių, estų ir lietuvių kalbomis. Tačiau lietuviškas leidimas yra unikalus – jį vienintelį lydi režisieriaus Giedriaus Zubavičiaus parengta garsinė knyga, kurioje skaitytojai išgirs giedamas senąsias religines armėnų giesmes, paties Narekaci bei kitų kompozitorių sukurtą muziką, aktorių Vlado Bagdono, Vytauto Rumšo, Aldonos Bronislavos Dausienės skaitomas „Sielvartingų giedojimų knygos“ eiles. Leidinyje taip pat publikuojamos 1173 metų rankraštyje išlikusių unikalių miniatiūrų, vaizduojančių šv. Grigorą Narekaci, kopijos.

 

Vienoje maldų šv. Grigoras Narekaci sako:

„Tie, kur skaitys
Šituos prašymus ir maldas,
Graudingu balsu išgiedotas,
Senis, paauglys, jaunuolis arba mergaitė,
Viena iš tarnaičių, kurios meldžias su meile,
Tegaunie iš Tavęs, maloningo,
Savo dalį palaimos, nuodėmių atleidimo,
Teįsikuria nesuteptybėj, taurybėj,
Atkurdami Tavo paveikslą.“

Vertė Sigitas Geda
Dizainas Narine Beglaryan
Grafikos dizainas Ovidijaus Talijūno

Leidykla „Odilė“ nuoširdžiai dėkoja šios knygos iniciatoriui Armėnijos ambasadoriui Tigranui Mkrtchyanui ir rėmėjams: Armėnų apaštališkosios bažnyčios Baltijos šalių vyskupijai ir Vilniaus arkivyskupijai, Armėnijos Respublikos garbės konsulatui Vilniuje ir Kaune bei Lietuvos armėnų sąjungai. Taip pat ačiū taria partneriams MA NO BOOKS ir audioknygos režisieriui Giedriui Zubavičiui.