Tarptautinių ryšių su Armėnija Pirmininko R.Lopatos susitikimas su Armėnijos draugystės su Lietuva pirmininku A.Torosyanu ir Armėnijos Garbės konsulu Lietuvoje K.Babajan.

Stebėdamas Armėnijos viešąją ir politinio elito nuomonę dėl šalies geopolitinių perspektyvų ir matydamas tam tikrus šalies poslinkius labiau į Vakarus nei į Rusiją, Seimo Tarpparlamentinių ryšių su Armėnijos Respublika grupės pirmininkas prof. Raimundas Lopata lapkričio 18 d. Seime  susitiko  su Armėnijos Respublikos Nacionalinės Asamblėjos Armėnijos ir Lietuvos draugystės grupės pirmininku Arsenu Torosijanu  ir Armėnijos garbės konsulu Lietuvoje Karapetu Babajanu.

Torosijanas padėkojo už Seimo Tarpparlamentinių ryšių su Armėnijos Respublika grupės priimtą pareiškimą, smerkiantį 2022 m. rugsėjo 13–14 dienomis Azerbaidžano įvykdytą karinį puolimą prieš Armėniją, ir atkreipė dėmesį, kad po šio įvykio išaugo nusivylimas ir nuoskauda dėl Rusijos, kuri ilgą laiką buvo pristatoma kaip Armėnijos saugumo garantas, pasyvumo bei karinės paramos nebuvimo.

Prof. R. Lopata pasidžiaugė, kad Armėnijos žiniasklaidoje atsirado tam tikras gilesnis poslinkis dėl šalies perspektyvų, santykių su Rusija ir Vakarais ir pažymėjo, jog Lietuva turėtų šioje situacijoje, kuri gali pakeisti Armėnijos geopolitiką, imtis lyderystės. A. Torosijanas taip pat pritarė prof. R. Lopatos iniciatyvai suburti Europos valstybių parlamentuose veikiančių tarpparlamentinių ryšių su Armėnija grupių tinklą: „Manau, kad Lietuva čia galėtų imtis lyderio vaidmens“.

Torosijaną sudomino naujai išrinkto Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininko Žygimanto Pavilionio pasiūlytas 3+3  (Baltijos ir Kaukazo šalių) bendradarbiavimo formatas. Kaip sakė A. Tarosijanas,  „mes turime išnaudoti šalių panašumas ir skirtumus Armėnijos geopolitikos vektorių kaitoje“. Jis pakvietė Lietuvos parlamentarus apsilankyti Armėnijoje.

Prof. R. Lopata informavo A. Torosijaną apie Armėnų Apaštališkosios Bažnyčios Lietuvoje  padėtį: „Į mūsų šalį persikelia ne tik Armėnijos vyskupas Baltijos šalims, bet jau yra suderinta erdvė ir statytojai šios bažnyčios statybai Vilniuje“.

„Lietuva ne tik remia ir rems Armėniją, bet ir ieško sąjungininkų, kaip sustiprinti paramos kryptis armėnų tautai kovoje už teritorinį integralumą tarptautiniu lygmeniu,“ – sakė prof. R. Lopata.