Vilniuje išleistas lietuviškų straipsnių rinkinys „Armėnų tautos istorijos atspindžiai XIX a. pab. – XX a. pr. lietuvių spaudoje“

Homo Liber leidykla, inicijuojant ir remiant Armėnijos ambasadai Lietuvoje bei Armėnijos garbės konsulatui Vilniuje ir Kaune, išleido lietuviškų straipsnių rinkinį „Armėnų tautos istorijos atspindžiai XIX a. pab. – XX a. pr. lietuvių spaudoje“, skirtą 105-osioms armėnų genocido metinėms.

Rinkinio sudarymo eigą koordinavęs Lietuvos armėnų bendruomenės atstovas, Lietuvos tautinių mažumų tarybos vicepirmininkas Ruslanas Arutiunianas, remdamasis Lietuvos centrinio valstybės archyvo ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos archyvine medžiaga, pristato Lietuvos spaudoje publikuotus žymių lietuvių mąstytojų bei iškilių veikėjų straipsnius apie „armėnų klausimą“ ir armėnų genocidą.

Knygoje pristatomas Armėnijos ambasadoriaus Lietuvoje Tigran Mkrtchyan sveikinimo žodis, kuriame, pabrėžiant rinkinio istorinę vertę bei jo svarbą Armėnijos studijoms, pažymima, jog autoritetingiausiuose to meto Lietuvos laikraščiuose, taip pat ir 1934 m. pagrindinėje Lietuvos enciklopedijoje, kuri buvo išleista Kaune, yra kalbama apie armėnų literatūrą, armėnų rašto 1500-ąsias metines, 400-ąsias armėniškų knygų spausdinimo metines, armėniškas tradicijas, Armėnijos – pirmosios krikščioniškos šalies – krikštą, šimtmečius besitęsiantį armėnų gyvenimą Lietuvoje bei armėnų ir lietuvių tautų draugystę, daugiausiai dėmesio skiriant armėnų genocidui bei armėnų žudynėms Osmanų imperijoje.

Ruslanas Arutiunianas savo pratarmėje teigia, jog idėja sudaryti tokį rinkinį kilo perskaičius XIX – XX a. lietuvių autorius ir to laikotarpio periodinius leidinius, kuriuose pastebimas didelis susidomėjimas Armėnija bei armėnų tauta, sąlygotas aukšta armėnų padėtimi Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje bei jų kova už savo tautos laisvę ir nepriklausomybę. Anot Ruslano Arutiuniano, lietuvių mąstytojai, analizuodami tragiškus ir didvyriškus Armėnijos istorijos puslapius, bandė ieškoti išeičių iš situacijų, su kuriomis tuomet buvo susidūrę ir patys Lietuvos žmonės.

Rinkinio pratarmės „Armėnai ir Armėnija lietuvių raštuose“ autorius, žinomas Lietuvos istorikas, rinkinio redaktorius Algis Kasperavičius, pristatydamas žudynes bei žiaurumus, vykdytus Osmanų imperijoje prieš armėnų tautą, pažymi, jog šie įvykiai, smulkiai aprašyti garsiausių to meto lietuvių mąstytojų, sukėlė užuojautą lietuvių tautai.

Artimiausiu metu Armėnijos ambasada Lietuvoje surengs knygos pristatymą.